Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Kofola – distribuční strategie

Kofola – distribuční strategie

kofola

Případová studie v pdf ke stažení zde.

UPLATNĚNÍ:

Optimalizace distribuční strategie

ODVĚTVÍ:

Výroba nealkoholických nápojů

SEKTOR:

Potravinářský průmysl

PŘÍNOS:

S pomocí simulačního modelu v programu WITNESS bylo prověřeno několik variant uspořádání výrobních a skladovacích kapacit a jejich vytížení tak, aby mohla být zvolena optimální varianta. Zároveň byly simulovány různé varianty distribuce hotových výrobků.

 

O společnosti

Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se sedmi výrobními závody na čtyřech trzích střední
a východní Evropy. V České republice společnost zaměstnává cca 700 lidí.

Cíle projektu

Cílem této studie bylo prověření možných variant výrobní a distribuční strategie společnosti Kofola Hoop s důrazem na minimalizaci nákladů na logistiku zejména za pomoci:

  • ověření vhodného rozložení a vytížení výrobních a skladových kapacit v rámci výrobních závodů v Polsku, na Slovensku a České republice,
  • návrhu efektivního využití dostupných skladových míst pro expedici hotové výroby,
  • zmapováním systémů organizace, plánování a řízení logistických procesů v rámci celé společnosti a jednotlivých výrobních závodech i distribučních centrech.

Řešení

Základním pilířem celého projektu bylo zmapování a analýza současného stavu zdrojů – řízení logistiky, skladových kapacit (současných i budoucích včetně potenciálu rozvoje) ve výrobních závodech (pro potřeby distribuce) a distribučních centrech, výrobní kapacity, variability a vzájemné zastupitelnosti výrobních linek v jednotlivých výrobních závodech, portfolia prodávaných výrobků v různých oblastech a také plánovaného objemu prodeje jednotlivých položek výrobků v dané oblasti.

Dalším krokem bylo sestavení dynamického simulačního modelu v prostředí software WITNESS pro dynamickou simulaci procesů. V tomto modelu byly simulovány a prověřovány všechny varianty řešení výrobních a distribučních strategií v rámci společnosti Kofola Hoop. Základní varianta modelu představovala stávající stav  v rozložení výrobních a distribučních kapacit tak, aby bylo možné posoudit ekonomické, kvalitativní a kvantitativní parametry všech budoucích variant řešení.

Obrázek č. 1 – Ukázka dynamického simulačního modelu v prostředí Witness

kofola_simulace

Výsledky

Celkem bylo navrženo a prověřeno 8 variant. Z výsledků simulace bylo možné pro každou variantu vypočítat celkové náklady na skladování a distribuci. Tyto hodnoty umožňují vedení společnosti Kofola Hoop zvolit správnou strategii skladování a distribuce, ať už se jedná o vhodné umístění a využití výrobních
a skladovacích kapacit.