Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Optimalizace počtu manipulačních prostředků: Hamé a.s.

Optimalizace počtu manipulačních prostředků: Hamé a.s.

ham1

Případová studie v pdf ke stažení zde.

UPLATNĚNÍ:

Optimalizace manipulační techniky

ODVĚTVÍ:

Potravinářský průmysl

PŘÍNOS:

Pomocí projektu byly potvrzeny závěry statické analýzy materiálového toku – optimalizace počtu obslužných manipulačních prostředků realizované v rámci přípravy projektu, ve kterém bylo navrženo pro zabezpečení manipulačních procesů 21 VZV, z nichž 4 jsou nasazeny v satelitních skladech. Byla nalezena optimální varianta vzhledem k vytížení vozíků a směn.

 

O společnosti

Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou, zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. létům minulého století. HAMÉ s.r.o. má ve svém portfoliu řadu produktů, ke kterým patří např.: kečupy, paštiky, masové konzervy, hotová jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, džemy, kompoty, kojenecká strava, majonézy, tatarky, bagety, sendviče a další.

Cíle projektu

Cílem projektu byla optimalizace počtu manipulačních vozíků ve společnosti Hamé, a.s. Babice pomocí dynamického modelu v prostředí simulačního nástroje Witness 2003. Tento projekt navázal na statickou analýzu, ve které byl navržen na základě současného využívání manipulačních prostředků takový počet vozíků, který by splňoval všechny požadavky realizované v Hamé, a.s. Babice a zároveň splňoval kritérium maximalizace využití.

Obrázek simulačního modelu

ham2

Simulované vysokozdvižné vozíky byly dimenzovány tak, že jeden vozík pojme buď jednu loženou, nebo dvě prázdné palety. Souprava uveze 5 MJ. Během simulačního období 480 minut (1 směna), byla prověřena schopnost zmanipulovat potřebné množství materiálu danou kombinací a množstvím manipulačních prostředků, při nejkritičtějším množství požadavků na převoz jaký nastává v Hamé, a.s. během sezony.

Obrázek manipulačního prostředku typu souprava

ham3

Postup řešení 

Během projektu byly potvrzeny závěry statické analýzy materiálového toku – optimalizace počtu obslužných manipulačních prostředků realizované v rámci přípravy projektu, ve kterém bylo navrženo pro zabezpečení manipulačních procesů 21 VZV, z nichž 4 jsou nasazeny v satelitních skladech.

Během simulace procesu manipulování s paletami ve výrobě, skladech a expedici bylo předpokládáno maximální zatížení vysokozdvižných vozíků daty ze špičky v sezoně, přičemž tyto požadavky byly rovnoměrně rozděleny během směny.

Varianta číslo 1 znázorňovala aktuální stav v Hamé Babice, a všechny ostatní varianty se lišily počtem manipulačních prostředků, strukturou odbavovaných požadavků,a nasazením souprav.

Souhrn simulačních variant

ham4

ham5

Z devíti simulovaných variant řešení číslo 4 a 6 nebyla vhodná, jelikož nejsou schopna zabezpečit plynulost výrobních a expedičních procesů. Ve variantách 3,4,5,6,7,9 byly simulovány různé varianty nasazení tzv. souprav z hlediska jejich počtu a tras, na nichž jsou nasazeny.

Výsledky

Z výsledků simulace jednotlivých variant, bylo konstatováno, že z hlediska množství manipulačních prostředků se jako optimální jeví varianta číslo 3, ve které je na uspokojení 2181 požadavků/směna nasazeno 15 vysokozdvižných vozíků v prostorách závodu Hamé, a.s. Babice, a další čtyři vozíky pro zabezpečení provozu v satelitních skladech. Ve vozících pro Babice jsou zahrnuty i vozíky, které vedou tři soupravy.

Simulované varianty s výjimkou varianty č. 1, kladou zvýšené nároky na řízení manipulačních prostředků, jelikož je jejich provoz řízen jednotlivými požadavky na manipulaci, nikoliv rezervací vozíků pro jednotlivá střediska.