Koronavirová pandemie jistým způsobem ovlivnila každého na světě. Společnosti ze všech sektorů se musely přizpůsobit narušení jejich přirozeného chodu. Nyní už většina organizací učinila obezřetný krok a vytvořila speciální krizový tým se specializací na krizové situace. Tým složený z klíčových vedoucích rolí, které jsou všestranné a odpovídají za monitorování, plánování a rychlé jednání během toho, jak se pandemie COVID-19 vyvíjí.

Spolu s tím, jak tuto krizi opouštíme, vlády zavádějí nová provozní pravidla, trhy zůstávají nestálé a způsoby, jakými jsme dosud pracovali, již nelze aplikovat. Tyto týmy už nebudou hledat odpověď na otázku: “Jak tuto krizi zvládneme?” ale spíše na to: “Jak maximalizujeme příležitosti, které jsou před námi?”. Následujících 5 kroků nastiňuje, jak by se váš krizový tým mohl proměnit v strategický tým, který zajistí budoucnost vašeho businessu.

Krok 1 – Stanovte pro svůj tým nový cíl

První krok spočívá ve využití benefitů strategického týmu tak, abyste si zachovali jasné zaměření, frekvenci plánování a schopnost se rozhodovat. První změnou je posun v nastavení mysli a stanovení cíle v rámci týmu. Cílem strategického týmu není dělat rozhodnutí tak, abychom se vyhnuli okamžitému riziku, ale spíše abychom pochopili současný stav na trhu a na jeho základě vyvinuli plány s různými výsledky.

Krok 2 – Pokud jste tak ještě neučinili, posilněte svůj strategický tým s pomocí dat

Druhým krokem, který už pravděpodobně spousta organizací udělala, je vytvoření podpůrného týmu obchodních analytiků a modelářů. Jejich odpovědností je sběr odpovídajících dat, modelování scénářů a poskytování analýzy pro podporu rozhodování – jednoduchá evoluce z krizového managementu k umožnění strategického rozvoje.

Krok 3 – Otevřete dveře kreativitě

Klíčovým znakem úspěšných organizací je jejich schopnost přizpůsobit se, ne jen přežívat, ale růst i navzdory těžkým podmínkám na trhu. Existuje spousta příkladů známých značek, které vytváří nové produkty a služby, a tak vyvíjejí svůj business model a svým zákazníkům zprostředkovávají nové zkušenosti. Za tím je ale tvrdá realita složená z procesů, které potřebovaly změnit, financí, které potřebovaly přeplánovat, a celkové organizační restrukturalizace. Technologie jsou klíčem k tomu, abyste tyto kroky dělali s minimálním rizikem!

Krok 4 – Modelování, Simulace, Opakování

Koncepty, myšlenky a řešení přivedete k životu mnohem snadněji, když se váš strategický tým bude moci spolehnout na modeláře a analytiky – ti převedou jejich myšlenky do obchodních scénářů. Vyvinutím knihovny těchto scénářů a jejich následnou simulací v rámci předpokládaných podmínek na trhu (dobrých a špatných) váš tým krizového managementu může vytvořit řešení, které se bude vyvíjet stejně tak rychle jako situace na trhu, a nacházet řešení jak na taktické problémy dodavatelského řetězce (zboží, zdroje, poptávka), tak na dlouhodobější otázky týkající se obchodní strategie.

Krok 5 – Komunikujte plány

Situace se překotně vyvíjí, a proto tým kontinuity podnikání nese zodpovědnost za rozhodování a komunikaci nových plánů a klíčových úkonů napříč organizací. Simulační vizualizace a analýza scénářů přináší jasnou vizi a zásadní důvody pro to, co je potřeba udělat pro všechny zainteresované strany. Někdy je zapotřebí učinit těžká rozhodnutí, aby se dosáhlo úspěchu, ale rozhodnutí podložená daty lze obvykle lépe pochopit, a naopak je nejde tak snadno zpochybnit.

Článek je převzatý z blogu společnosti Lanner